Инструкция печатки для державних установ

инструкция печатки для державних установ
Слід також звернути увагу на те, що відповідно до ДСТУ 4361 -2003 дозволяється у реквізитах документів зазначати лише один ініціал, який відповідає першій літері імені посадової особи. Облік документів може здійснюватися як в цілому, так і за кожним структурним підрозділом, за групою документів. План науково-методичної ради на I квартал 2013 р. на 3 арк. в 1 прим.


Якщо в процесі погодження до проекту наказу вносяться істотні зміни, він підлягає повторному погодженню. 4.1.6. Накази підписуються директором архіву, а в разі його відсутності – заступником, який виконує його обов’язки. Інформація в тексті документа викладається стисло, грамотно, зрозуміло та об’єктивно. Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації. Реєстраційний індекс складається з порядкового номера документа у межах групи документів, що реєструються, який доповнюється індексами, що застосовуються в архіві, зокрема індексами за номенклатурою справ. Допускається додаткова індексація структурного підрозділу, кореспондентів, посадових осіб, які розглядають або підписують документ, виконавців, питань діяльності яких стосується документ, тощо.

Порядкові номери проставляють нумератором, друкарським або іншим способом на нижньому полі зворотного поля бланка або лівому полі лицьового боку бланка. Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені виконавці (структурні підрозділи або конкретні посадові (службові) особи), конкретні завдання (доручення) і строки їх виконання. Дата документа проставляється посадовою особою, яка його підписує або затверджує.

Похожие записи: